Vuosikokous 28.3.2019

13.3.2019

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat. ​Tervetuloa!

 

ESITYSLISTA                                                                   

 

1 § Kokouksen avaus
2 § Kokouksen järjestäytyminen
3 § Paikallaolevien äänioikeutettujen jäsenten toteaminen
4 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5 § Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
6 § Hallituksen vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen sekä toiminnantarkastuskertomuksen käsitteleminen
7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen sekä hallituksen ja muiden tilivelvollisten vastuuvapaudesta päättäminen
8 § Toimintasuunnitelman käsitteleminen
9 § Hallituksen puheenjohtajan valitseminen
10 § Hallituksen muiden jäsenten (3-6)  sekä yhden varajäsenen valitseminen
11 § Yhden tai kahden tilintarkastajan ja varatilintarkastajiensa valitseminen
12 § Jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen
13 § Kokouksen päättäminen