Tuusulan Nyrkkeilyseura TuusNY vuosikokous

27.3.2022

Aika: sunnuntai 10.4.2022 klo 14 Paikka: Tuusulan uimahalli, neuvottelutila, os. Rykmentintie 1, 04310 Tuusula

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat.

 

ESITYSLISTA                                            

1 §        Kokouksen avaus

2 §        Kokouksen järjestäytyminen

3 §        Läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten toteaminen

4 §        Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5 §        Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

6 §        Hallituksen laatiman vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan antaman toiminnantarkastuskertomuksen esittäminen

7 §       Tilinpäätöksen vahvistaminen ja hallituksen ja muiden tilivelvollisten vastuuvapaudesta päättäminen

8 §        Valitaan hallituksen puheenjohtaja

9§         Valitaan hallitukseen 3 – 6 varsinaista jäsentä sekä yksi varajäsen

10 §      Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi tai kaksi varatoiminnantarkastajaa

11 §      Päätetään jäsenmaksun suuruudesta

12 §      Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat